Menu Sluiten

Bitcoin is de enige perfecte blockchain en zal op lange termijn domineren

perfecte blockchain

Bitcoin is net meer dan tien jaar oud en doet het beter dan ooit. Toch hebben velen de neiging om Bitcoin naar de achtergrond te schuiven en zich op altcoins te richten. Ook vanuit de financiële wereld wordt het woord ‘blockchain’ gehyped terwijl Bitcoin vaak vergeten wordt. Wij denken echter dat Bitcoin de enige perfecte blockchain is en op termijn alle andere blockchains uit de markt zal drijven. 

In dit artikel zullen we beschrijven waarom wij denken dat Bitcoin de enige perfecte blockchain is en dus dominant zal blijven. De redenen waarom de dominate blockchain alle andere blockchains uit de markt zal drijven hebben we in onze kennisbank in het stuk over bitcoin maximalisme beschreven. 

Wij proberen onderbouwde argumenten te geven waarom Bitcoin de beste en enige levensvatbare blockchain is op lange termijn. Deze weg naar dominantie kan echter lang duren. In de tussentijd is het zeker niet uitgesloten dat altcoins percentueel grotere koersstijgingen maken. Door de lagere liquiditeit is de volatiliteit namelijk hoger. Dit is dus geen investeringsadvies, maar een anatomische analyse van de blockchain.  

Hoe bouw je de perfecte blockchain?

digitale schaarste
De technologische doorbraak van Bitcoin was het creëren van digitale schaarste

De creatie van Bitcoin door Satoshi Nakamoto was een zeer relevante technologische doorbraak: Hij slaagde erin om digitale schaarste te creëren door een blockchain te gebruiken. Doormiddel van Proof of Work kan de blockchain op een gedecentraliseerde manier bijgewerkt en beveiligd worden. Dit garandeert dat de schaarste intact blijft. Juist deze schaarste is wat de coin waarde geeft. 

Decentralisatie en beveiliging zijn de twee belangrijkste vereisten van een blockchain, hierdoor wordt de schaarste namelijk gegarandeerd . Ze vormen de basis voor belangrijke eigenschappen zoals resistentie tegen inflatie, censuur en confiscatie. Zonder deze eigenschappen veranderd de blockchain in een database en daar is niets revolutionairs aan.

Deze twee parameters zijn echter niet absoluut. Een blockchain is nooit helemaal gedecentraliseerd of gegarandeerd veilig. Een zo hoog mogelijk niveau moet nagestreefd worden. Hoe hoger het niveau: Hoe zekerder het is dat de garanties van de blockchain in ere worden gehouden en dus hoe meer de blockchain waard is. 

We moeten dus twee parameters op een zo hoog mogelijk niveau zien te houden:

Beveiliging

Er zijn globaal twee manieren om de beveiliging van een blockchain te verbeteren: De eerste manier is door het aanvalsoppervlakte te verkleinen. Dit kan gedaan worden door de code zo simpel en specifiek mogelijk te houden. Alle toeters en bellen die worden toegevoegd kunnen een bug bevatten of mogelijkheden creëren om het netwerk te kraken of te crashen.

De tweede manier is door zo veel mogelijk hashpower aan te trekken. Hierdoor is extra computing power nodig om een ongeldige transactie te maken of de regels van het netwerk tegen de wil van de rest te veranderen. Een aanval wordt dan dus duurder en minder waarschijnlijk. Hashpower zal toenemen wanneer de prijs stijgt, omdat het dan winstgevender wordt om te mijnen. Een hogere prijs betekent dus een hogere hash rate.

Decentralisatie

Decentralisatie
Decentralisatie garandeert de beveiliging

Decentralisatie komt uiteindelijk ook neer op veiligheid. Wanneer een bepaalde entiteit in het netwerk te veel macht krijgt leidt dit tot centralisatie en ontstaan er verschillende risico’s. Deze entiteit kan dan namelijk frauderen, censureren, falen of onder druk gezet worden. 

Dit kan het vertrouwen in het netwerk flinke schade toebrengen en daarmee de waarde ervan. Centralisatie kan in vier onderdelen van het netwerk plaats vinden:

Gebruikers

Wanneer één entiteit een extreem grote hoeveelheid bitcoins bezit kan hij de prijs manipuleren en in extreme gevallen zelfs de hashrate. Hij kan dit doen voor zelfverrijking of om signalen aan de markt af te geven om bepaalde beslissingen er doorheen te drukken. 

Er zijn een aantal hele rijke early adopters die door hun bitcoins te dumpen een flinke prijs crash kunnen veroorzaken. Na het dumpen zijn ze echter niet (Bitcoin) rijk meer en is het probleem verholpen.

Het grootste aantal coins in het bezit van één entiteit zijn de ongeveer één miljoen coins van Satoshi. Toch zullen deze coins waarschijnlijk nooit meer uitgegeven worden, want het lijkt erop dat Satoshi ze heeft gemijnd om het netwerk op gang te helpen en niet om zichzelf te verrijken.

Bovendien is Satoshi misschien al dood of is hij misschien de private key van de meeste bitcoins kwijtgeraakt (hij wist toen nog niet dat Bitcoin wat waard zou worden). Er is niemand die het weet en tot nu toe hebben de coins nog nooit bewogen.

Centralisatie van coins in Bitcoin is niet echt een probleem, het zal waarschijnlijk afnemen over tijd. De rijken zullen na een flinke stijging namelijk uitcashen en nieuwelingen zullen deze coins overnemen. Bij Proof of Stake is dit overigens wel een probleem. Daar worden de rijken alleen maar rijker, omdat die nog rijker worden door te staken.

Programmeurs

Wanneer programmeurs het voor het zeggen krijgen of bepaalde updates wel en niet doorgevoerd worden is dat niet goed. Daarom is de Bitcoin Core code open source en kan iedereen een voorstel doen of voorstellen van anderen controleren. Bovendien zijn er meerdere implementaties en is iedereen vrij een alternatieve implementatie te lanceren.

Bitcoin heeft de grootste groep (en de beste) programmeurs van de gehele wereld. Het is daarom niet gemakkelijk om ze allemaal onder druk te zetten om bepaalde code door te voeren. Bovendien is er geen Bitcoin foundation of Bitcoin kantoor waar overheden heen kunnen gaan om (onder dwang) hun wil op te leggen. De meeste altcoins hebben dit wel. 

Een andere belangrijke methode voor de programmeurs om de macht te grijpen is door regelmatig een hardfork te doen. Hiermee worden gebruikers gedwongen mee te doen, anders moeten ze het netwerk te verlaten. Na een aantal hardforks zijn alle tegenstanders vertrokken en heb je alleen nog maar medestanders binnen het netwerk. Op die manier zal het netwerk snel centraliseren.

Bitcoin wordt behalve in noodgevallen alleen maar geüpgraded met softforks. Deze zijn vrijwillig: Wanneer je de oude code blijft gebruiken kan je nog steeds in het netwerk deelnemen.

Full Nodes

Full nodes controleren bij elk nieuw blok dat binnenkomt of het aan de regels van het Bitcoin netwerk voldoet. Wanneer het blok niet voldoet zal het worden afgewezen. Wanneer het wel voldoet wordt het doorgestuurd naar de andere nodes.

Node eigenaren kunnen zelf weten welke software ze kiezen. Code die door de meeste nodes geaccepteerd wordt heeft de meeste waarde en zal doorgaans de echte Bitcoin genoemd worden.

Full nodes hebben de gehele blockchain gedownload en elk goedgekeurd blok zal hieraan worden toegevoegd. Elke transactie die ooit is gemaakt is dus opgeslagen bij alle nodes in het netwerk en zullen voor altijd bewaard blijven. De node moet dus over voldoende capaciteit beschikken en dit brengt kosten met zich mee.

De Bitcoin blokken kunnen momenteel niet meer dan 1 MB aan transacties bevatten, dus het draaien van een node is niet zo duur en kan al op een Raspberry Pi of zelfs op een smartphone. Met grotere blokken zal de drempel om een node te draaien hoger komen te liggen, omdat bepaalde apparaten dan niet meer geschikt zijn en bovendien de kosten op zullen lopen. 

Dit zal het aantal nodes wereldwijd doen afnemen en dat leidt tot centralisatie. In het meest extreme geval kan het zelfs gebeuren dat de paar nodes die er nog zijn in grote datacentra gedraaid worden en worden bestuurd door een paar super rijken die zich de hoge kosten kunnen permitteren. 

Mijners

Mijnercentralisatie was de afgelopen jaren verreweg het grootste probleem. 70% van de mijners waren gebaseerd in China en de meesten waren onder het beheer van Bitmain. Dit heeft tot een dik jaar vertraging van Segwit (en dus LN) geleid en als voeding voor grote aantallen FUD artikelen gefungeerd. 

Om mijnercentralisatie tegen te gaan is het belangrijk te zorgen dat er zo weinig mogelijk verschil in winstgevendheid is tussen grote en kleine mijners. Wanneer grote mijners goedkoper kunnen mijnen kunnen ze namelijk de extra winst herinvesteren in nog meer hardware om vervolgens nog groter te worden.

Wanneer een mijner een nieuw blok vindt zal hij deze voor bevestiging naar de andere mijners sturen en direct aan het nieuwe blok beginnen. De andere mijners moeten eerst wachten tot ze het blok ontvangen en gekeurd hebben voordat ze ook aan het volgende blok kunnen beginnen. 

Een mijner die net een blok heeft gevonden heeft dus meer kans om het volgende blok ook te vinden. Dit geeft grote mijners een voordeel omdat ze vaker een blok vinden en dus vaker van deze voorsprong kunnen profiteren. Dit leidt tot centralisatie. Het is dus zaak om te zorgen dat alle mijners een nieuw blok zo snel mogelijk ontvangen.

Het spreekt vanzelf dat het versturen van grotere blokken meer tijd kost. Het vergroten van de blokgrootte leidt dus direct tot centralisatie. Dit effect wordt nog eens versterkt door de ‘great firewall’ in China. Omdat 70% van de mijners zich in China bevinden worden dus ook 70% van de blokken daar gevonden. Chinese mijners hebben dus 70% van de tijd een kleine voorsprong.

Hoe bouw je de meest efficiënte blockchain?

De grootte van de blokken en dus de transactie capaciteit van de blockchain is dus altijd beperkt wanneer je de decentralisatie op een hoog niveau wil houden. Toch willen we zo veel mogelijk kapitaal aantrekken om optimale veiligheid te verkrijgen doormiddel van PoW.

Om de perfecte blockchain te creëren moeten we dus op de meest optimale manier van de beperkte blokruimte gebruik zien te maken door zoveel mogelijk waarde aan te trekken met zo weinig mogelijk blokruimte. Dit kunnen we als volgt doen:

Focus onchain op vermogensbehoud

perfecte blockchain bouwen
Een jarenlange discussie hoe we Bitcoin moeten gebruiken……..

Sinds een aantal jaar is er een discussie aan de gang of we Bitcoin moeten gebruiken om onze dagelijkse betalingen mee te doen of voor vermogensbehoud oftewel als digitaal goud. Voor de perfecte blockchain is het vele malen beter om voor de tweede optie te kiezen. Deze gebruiker brengt namelijk gemiddeld veel meer waarde per transactie naar het netwerk. 

Laten we het profiel van beide gebruikers onder de loep nemen (de getallen zijn geschat, het gaat om het idee):

Iemand die Bitcoin gebruikt voor dagelijkse betalingen:

Deze persoon gebruikt zijn wallet als een soort betaalrekening. Hij heeft voor ongeveer 1.000 Euro bitcoins in zijn wallet en vult deze elke maand bij. Vervolgens maakt hij ongeveer 3 transacties per dag wat neerkomt op een totaal van ongeveer 1.000 transacties per jaar.

Iemand die Bitcoin gebruikt voor vermogensbehoud:

Deze persoon gebruikt zijn wallet als een soort spaarrekening. Hij heeft voor ongeveer 10.000 Euro bitcoins in zijn wallet en maakt ongeveer 5 transacties per jaar om zijn positie te vergroten of om winst te nemen.

Het gebruik als digitaal goud is veel waardevoller

De eerste gebruiker maakt 1.000 transacties per jaar terwijl hij maar 1.000 Euro op de Bitcoin blockchain stalt. Dat is 1 Euro toegevoegde waarde per transactie. De tweede gebruiker stalt 10.000 Euro en maakt maar 5 transacties. Dat komt neer op maar liefst 2.000 Euro per transactie. 

Bovendien zal het formaat van de transacties van de tweede persoon waarschijnlijk kleiner zijn, omdat zijn bitcoin adres veel minder inputs heeft. Hij verstuurt en ontvangt immers veel minder transacties.

Bovendien zal hij het veel minder erg vinden wanneer de transactie fee hoog is en hij de mijners dus royaal moet betalen. Het is namelijk nog steeds relatief goedkoop in verhouding met het te versturen bedrag. Daar komt nog bij dat hij toch niet veel transacties maakt.

Als een blockchain voor vermogensbehoud wordt gebruikt zal er in dit voorbeeld 2000 keer zoveel kapitaal op de blockchain gestalt worden bij een zelfde capaciteit.

Omdat de markt kapitalisatie uit de som van al het gestalde geld bestaat zal deze metric en dus ook de prijs per coin ook 2.000 keer hoger zijn. Dit leidt er vervolgens weer toe dat de hashrate en dus de beveiliging van de blockchain vele malen hoger zal zijn!

Houd de blockchain zelf simpel

Ook is het belangrijk dat zo veel mogelijk transacties kunnen plaatsvinden in de beperkte blokruimte. Dit kan gedaan worden door het transactie formaat zo simpel mogelijk te houden en op de blockchain alleen de basis functionaliteiten te ondersteunen en geen extra toeters en bellen toe te voegen. 

Wanneer je bijvoorbeeld slimme contracten op de blockchain wil laten draaien zoals Ethereum het doet, is er veel meer code nodig en kunnen er in totaal veel minder transacties gedaan worden. Ethereum heeft dan ook grote problemen om op te schalen en nodes hebben moeite gesynchroniseerd te blijven.

Wanneer bijvoorbeeld een transactie door al de extra code 5 keer zo groot is, is niet alleen het aanvalsoppervlakte veel groter, maar zal er ook 5 keer minder kapitaal op de blockchain gestalt worden. Dit leidt tot een veel minder goede beveiliging van de blockchain bij een zelfde belasting van de nodes. 

Bitcoin is op beide punten optimaal

De perfecte blockchain is dus geoptimaliseerd om voor vermogensbehoud gebruikt te worden om een maximale hoeveelheid kapitaal aan te trekken om te betalen voor de beveiliging. Verder moet het transactie formaat simpel worden gehouden en moeten er geen of weinig extra functies toegevoegd worden om het aanvalsoppervlakte beperkt te houden en de beperkte ruimte efficient te kunnen gebruiken. 

Dit is precies het pad dat Bitcoin gekozen heeft: Onchain worden alleen upgrades doorgevoerd die het gebruik van de blokruimte optimaliseren en met een softfork kunnen worden geïmplementeerd. Dit houdt de decentralisatie intact terwijl het een gigantische hash rate aantrekt. Bovendien zorgt het ervoor dat investeerders zeker kunnen zijn dat de bitcoin die ze vandaag kopen in de toekomst nog steeds dezelfde bitcoin is.

Goedkope transacties en slimme contracten zullen offchain mogelijk gemaakt worden

Kunnen we Bitcoin dan helemaal niet voor dagelijkse betalingen of slimme contracten gebruiken? Zeker wel, maar niet op de blockchain zelf. Zogenaamde offchain of gelaagde netwerken kunnen boven op Bitcoin worden gebouwd. Ze kunnen bovendien extra functionaliteiten hebben en zijn veel beter schaalbaar.

Het aanvalsoppervlak van de benodigde uitgebreide code is uiteraard ook veel groter, maar wanneer er iets mis gaat zal alleen dit specifieke netwerk falen en niet de gehele blockchain. De beveiliging van de blockchain blijft dus gegarandeerd, ondanks dat er allemaal toeters en bellen worden toegevoegd.

Omdat de transacties op deze netwerken uiteindelijk op de blockchain worden gesetteld, genieten ze van het enorme beveiligingsniveau dat Bitcoin te bieden heeft. Dit terwijl ze maar een klein deel van de schaarse blokruimte gebruiken.

Bovendien hoeven de transacties in het netwerk zelf niet aan de regels van Bitcoin te voldoen, dus kunnen allerlei uitgebreide functies toegevoegd worden. De uiteindelijke settelment transacties moeten overigens wel aan de regels van het Bitcoin netwerk voldoen, dus er zijn uiteraard beperkingen.

Waarom zijn gelaagde netwerken beter dan specifieke blockchains?

Een offchain netwerk boven op Bitcoin is vele malen beter dan een altcoin die zijn eigen blockchain heeft, ook wanneer ze verder precies hetzelfde kunnen. Laten we een denkbeeldige altcoin die we voor dit voorbeeld ShitcoinX noemen met het Lightning Netwerk van Bitcoin vergelijken.

Met beide netwerken kan je extreem goedkope transacties maken die direct geconfirmeerd worden. Ook is het privacy niveau in dit voorbeeld hetzelfde.

Beveiliging

Lightning transacties settelen op de Bitcoin blockchain. De beveiliging wordt dus verkregen door PoW van de Bitcoin mijners. Omdat Bitcoin gebruikt wordt als digitaal goud en ShitcoinX voor dagelijkse betalingen is het vermogen dat gestalt wordt met Bitcoin en dus de beveiliging van de Bitcoin blockchain vele malen groter.

De PoW ten gevolge van het gestalde vermogen van LN gebruikers zal hier nog eens bovenop komen. Dit is bij een gelijk aantal gebruikers ongeveer net zo veel als het totaal van de PoW van ShitcoinX, omdat beiden hun wallet als betaalrekening gebruiken en hier dus ongeveer dezelfde bedragen in zullen opslaan.

De gebruikers van LN gebruiken echte bitcoins om hun transacties mee te maken, dus al het geld dat zij in hun wallet (betaalrekening) hebben vergroot de vraag naar bitcoins en verhoogd daardoor de prijs. Dit zorgt ervoor dat meer mijners tot het Bitcoin netwerk aangetrokken worden en het beveiligingsniveau nog meer stijgt. 

Deze vicieuze cirkel zorgt ervoor dat het succes van het Lightning Netwerk ook de beveiliging van de Bitcoin blockchain, maar ook van andere offchain netwerken zoals de Rootstock en Liquid sidechains verhoogd. Al deze netwerken worden dus waardevoller en zullen hierdoor ook weer succesvoller zijn. 

Zo zal het succes van Rootstock of Liquid (of Bitcoin zelf natuurlijk) ook de beveiliging van Lightning weer verhogen. Het zal voor ShitcoinX dus zeer moeilijk als niet onmogelijk zijn om van dit netwerk effect te winnen of zelfs maar in de buurt te komen. 

Schaalbaarheid

Zoals we eerder gezien hebben heeft een blockchain maar een bepaalde capaciteit wanneer de decentralisatie in ere gehouden wordt. Opschalen door de blokken te vergroten zal niet alleen het netwerk degraderen, maar leidt bovendien niet tot meer dan een lineaire groei in capaciteit. Een verdubbeling van de blokgrootte zal de transactie capaciteit alleen maar verdubbelen.

Gelaagde opschaling zorgt voor een exponentiële capaciteitsgroei en kan dus letterlijk voor miljarden goedkope en snelle transacties per dag zorgen. Uiteraard kan er op ShitcoinX ook een Lightning Netwerk gebouwd worden, maar het zal nooit met het Bitcoin Lightning Netwerk kunnen concurreren.

Alle toeters en bellen kunnen namelijk precies hetzelfde gemaakt worden terwijl het beveiligingsniveau van Bitcoin altijd veel hoger zal zijn. Het Lighting Netwerk op Bitcoin is dus bij definitie beter en zal uiteindelijk door de gebruiker geprefereerd worden. 

Goedkoper

Beveiliging van een blockchain kost altijd geld. Deze kosten zullen in de vorm van inflatie of transactie kosten aan de gebruiker gepresenteerd worden. Offchain netwerken maken gebruik van een beveiligingssysteem dat al bestaat (de Bitcoin blockchain). Binnen het netwerk kunnen gebruikers zo goed als gratis geld versturen. Alleen om geld in en uit te voeren moet een blockchain fee betaald worden. 

Het is onmogelijk voor een zelfstandige blockchain zoals ShitcoinX om dezelfde verhouding van beveiliging en transactieprijs te krijgen. Je zou kunnen stellen dat ze eigenlijk een heel nieuw team mijners in moeten huren. Transacties op offchain netwerken zijn spot goedkoop terwijl ze van het hoge beveiligingsniveau van Bitcoin profiteren.

Adoptie

Zelfs als het Lightning Netwerk en ShitcoinX even gebruiksvriendelijk zijn geeft het voor de gebruiker veel meer toegevoegde waarde om LN te gebruiken. Bitcoin is namelijk de grootste crypto valuta, dus er zijn veel meer mensen die bitcoins bezitten. Het is dus heel gemakkelijk om LN te gebruiken voor mensen die al bitcoins hebben en ook veel makkelijker om Lightning ondersteuning aan bestaande Bitcoin software toe te voegen. 

Bovendien zijn er veel meer mensen die bitcoins accepteren en is er met Bitcoin veel meer liquiditeit waardoor de prijs stabieler is. Om ShitcoinX te gebruiken moet je eerst een exchange zien te vinden die het verkoopt en daarna nog eens hopen dat je er ergens mee kan betalen. 

Vrijwillig

Wanneer Bitcoin holdlers niets in het Lightning netwerk zien kunnen ze het gewoon negeren en onchain bitcoins blijven gebruiken, zoals ze altijd al deden. Als het Lightning netwerk om een of andere reden faalt of crashed hebben alleen Lightning gebruikers hier last van en blijft de Bitcoin blockchain ongeschonden.

Wanneer ShitcoinX steeds onchain functies wil toevoegen om het netwerk te verbeteren en het gaat mis, kan de hele blockchain falen en zijn de hodlers die geen behoefte aan de verbetering hadden ook gedupeerd.

Bovendien zijn de mogelijkheden om extra functionaliteiten op de blockchain zelf toe te voegen met een softfork zeer beperkt en zal er waarschijnlijk voor een onvrijwillige hardfork gekozen worden, waarbij degenen die niet updaten uit het netwerk gegooid worden. 

Conclusie

Bitcoin heeft de meest robuuste kern mogelijk opgebouwd door te optimaliseren voor vermogensbehoud en andere waardevolle transacties op de blockchain.

Als digitaal goud is er geen enkele altcoin die serieuze concurrentie bied, want alle altcoins zijn gelanceerd en onderhouden door een centrale partij. Bovendien heeft Bitcoin veruit de hoogste hashrate en is Bitcoin de enige die in een interne protocol oorlog heeft bewezen echt decentraal te zijn. 

Bitcoin kan dus het hoogste beveiligingsniveau uit de beperkte blok ruimte halen, terwijl het ook nog eens het meest gedecentraliseerd is. Dit zijn kritieke eigenschappen die de enorme waarde van een blockchain garanderen en de crypto valuta revolutie mogelijk maken.

Uiteindelijk zal het alle functies die een blockchain kan vervullen waardevoller maken wanneer het op een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau en decentralisatie niveau gebeurd.

Via offchain netwerken kan het Bitcoin netwerk aangevuld worden met extra functionaliteiten zoals slimme contracten, privacy en snelle goedkope betalingen.

Bitcoin zal hierdoor alle functies die nu alleen met altcoins mogelijk zijn kunnen implementeren, maar op een veel beter beveiligde en meer gedecentraliseerde manier. Bovendien kan de meest geaccepteerde en stabiele valuta gebruikt worden.

Hierdoor zal elke willekeurige functie op Bitcoin per definitie meer waarde voor de gebruiker creëren. Bitcoin zal uiteindelijk dus altijd boven altcoins verkozen worden.

bitcoin zwarte gat
Bitcoin is het zwarte gat dat alle altcoins één voor één op zal zuigen!

Altcoins zullen langzaam door Bitcoin opgeslokt worden en dit proces zal versnellen door het groeiende netwerk effect. Uiteindelijk zal Bitcoin als een robuuste blockchain alle denkbare blockchain functies vervullen en alleen nog maar concurreren met fiat en goud. 

Het hebben van maar één blockchain is veel efficiënter: De elektriciteit hoeft maar één keer verbruikt te worden om alle functies goed beveiligd uit te kunnen voeren. De gedachte dat concurrentie tussen blockchains goed is is een fabel. Eén protocol is namelijk veel beter, omdat er veel minder misallocatie van talent plaatsvind. 

Een protocol is als een taal: Het concurreren van talen is helemaal niet goed, want hoe meer talen er zijn hoe minder mensen elkaar begrijpen. Programmeurs zijn degenen die voor de innovatie zorgen. Zij kunnen perfect met elkaar concurreren binnen het protocol om de beste code te schrijven.

Een paar andere feiten om rekening mee te houden

 • Degenen die een altcoin lanceren printen in principe hun eigen geld. Dit zal op termijn tot dezelfde problemen leiden als de centrale banken vandaag de dag veroorzaken. Degenen die de monetaire beslissingen nemen zullen de verleiding van zelfverrijking ten koste van de gebruikers van de valuta waarschijnlijk niet kunnen weerstaan.
 • Proof of Work is superieur over Proof of Stake, de besparing van energie gaat ten koste van de beveiliging. Ten eerste is het effect van accumulatie van werk bij PoS niet aanwezig, ten tweede worden rijker steeds rijker in en ten derde is een 51% attack al mogelijk met een stake van 20% wanneer maar 40% van de coins wordt gebruikt om te staken. Bovendien is PoS nog niet in de echte wereld getest onder dezelfde druk als de PoW van Bitcoin werd getest tijdens de hardfork oorlog.
 • Proof of Work coins die niet de meeste hashpower hebben van een bepaald algoritme lopen een zeer relevant risico op een 51% attack. Meerdere coins zijn al op deze manier aangevallen en dus onveilig gebleken. Met een paar procent van de bitcoin mijners kan je al een langdurige 51% attack op Bitcoin Cash uitvoeren en voor een aanval op veel andere coins is nog minder nodig.
 • Het monetaire beleid van de meeste altcoins kan simpelweg veranderd worden door de eigenaar of het bedrijf dat erachter zit te dwingen of om te kopen om een hardfork te doen.
 • De meeste altcoins hebben extreem weinig echte gebruikers behalve voor speculatie.
 • Bitcoin heeft bij velen de verwachting gewekt dat het voorlopig zal blijven bestaan. Wanneer een altcoin Bitcoin verslaat zal de betreffende altcoin dit vertrouwen niet zomaar krijgen. Mensen zullen zich immers af gaan vragen of deze altcoin ook weer verslagen gaat worden. De functie als digitaal goud kan dus moeilijk of niet van Bitcoin overgenomen worden. 
 • Maar ongeveer 42% van de Ripple tokens circuleren in de economie. De andere 58% is in handen van de eigenaren van Ripple. Dit is genoeg om als een centrale bank een gecentraliseerd  monetair beleid te voeren. Ripple is dus totaal niet gedecentraliseerd.
 • Ethereum heeft na de DAO hack bewezen niet gedecentraliseerd te zijn nadat Vitalic en de Ethereum foundation hebben besloten de blockchain terug te draaien. Of jouw transactie geldig is wordt dus niet op een gedecentraliseerde manier door mijners besloten, maar door Vitalic en zijn vriendjes.
 • Bitcoin Cash heeft met een hardfork een fundamentele parameter veranderd. Daarmee hebben ze het vertrouwen dat andere parameters zoals de toevoer van nieuwe coins in de toekomst intact zullen blijven beschadigd. Dit hebben ze gedaan om op korte termijn meer capaciteit te krijgen. Ook hebben ze gecentraliseerde checkpoints ingevoerd om zich te beschermen tegen een aanval van Bitcoin SV. 
 • Litecoin zou een kleine functie kunnen vervullen en gebruikt kunnen worden om te besparen op fees door via atomic swaps Satoshi’s in het Lightning Netwerk te krijgen wanneer de Bitcoin fees weer extreem hoog zijn. Het is echter wel zo dat Litecoins dan verkocht worden en dit de prijs waarschijnlijk alleen maar zal drukken. Bovendien zal Bitcoin waarschijnlijk uiteindelijk de fee vraagstukken helemaal oplossen en dan is Litecoin niet meer dan een minder veilige bitcoin en dus redelijk onnodig. 
 • Voor alle andere altcoins zijn punten aan te wijzen waarom ze al gefaald hebben of zullen falen om de perfecte blockchain te worden.
lightning netwerk nieuws
Stuur ons een fooi over het Lightning Netwerk!

4.7/5 - (24 stemmen)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Koop Nu De Beste Nederlandstalige Bitcoin Boeken Met Lightning En Krijg 25% Black Friday Korting En Nog Eens 10% Korting Erbovenop Omdat Je Met Bitcoin Betaald!

Tot en met 28 November krijg je voor Black Friday 25% korting op de beste Nederlandstalige Bitcoin boeken. Als je met Bitcoin of Lightning betaald krijg je er nog eens 10% korting bovenop!